დაბრუნებისა და გაცვლის პოლიტიკა

● ჩვენს კომპანიას აქვს განსხვავებული დაბრუნებისა და გაცვლის პოლიტიკა სხვადასხვა პროდუქტზე:

1. ჩვენს კომპანიაში მომხმარებლებმა შეაკეთონ ულტრაბგერითი გადამყვანი, თუ კომპანიის ტექნიკურმა პერსონალმა დაადასტურა, რომ პროდუქტის ნორმალურად გამოყენება შესაძლებელია, მაშინ არ არის მხარდაჭერილი საქონლის დაბრუნება ან შეცვლა;თუ ხარვეზია ერთი თვის განმავლობაში, არ არის მოხსნილი ან შეკეთებული, კომპანიის ტექნიკურმა პერსონალმა დაადასტურა, რომ ხარვეზი არის ნორმალური გამოყენების პირობებში, ვაუჩერების შეძენით შეგიძლიათ ისარგებლოთ გარანტირებული დაბრუნების მომსახურებით.ერთი წლის განმავლობაში, არაადამიანური ხარვეზის დადგომის შემთხვევაში, ვაუჩერების შეძენით შეგიძლიათ ისარგებლოთ საგარანტიო მომსახურებით.

 

2. მომხმარებელს ჩვენი ულტრაბგერითი გადამყვანის ნაწილების შეძენიდან ერთი თვის ვადაში, თუ კომპანიის ტექნიკური პერსონალი დაადასტურებს, რომ პროდუქტი არ არის დაზიანებული, შესყიდვის მოწმობით, შეუძლია მხარი დაუჭიროს დაბრუნების სერვისს;თუ ხარვეზია ერთი თვის განმავლობაში, არ არის მოხსნილი ან შეკეთებული, კომპანიის ტექნიკურმა პერსონალმა დაადასტურა, რომ გაუმართაობა არის ნორმალური გამოყენების პირობებში, შეგიძლიათ ისარგებლოთ გამოცვლისა და დაბრუნების სერვისით შესყიდვის სერთიფიკატით.ერთი წლის განმავლობაში, არაადამიანური ხარვეზის დადგომის შემთხვევაში, ვაუჩერების შეძენით შეგიძლიათ ისარგებლოთ საგარანტიო მომსახურებით.

 

3. ჩვენს კომპანიაში მომხმარებლები ენდოსკოპის შეკეთებას, თუ კომპანიის ტექნიკურმა პერსონალმა დაადასტურა, რომ პროდუქტის ნორმალურად გამოყენება შესაძლებელია, არ უჭერს მხარს დაბრუნებას ან შეცვლას;თუ ხარვეზია 15 დღის განმავლობაში, არ არის მოხსნილი ან შეკეთებული, კომპანიის ტექნიკურმა პერსონალმა დაადასტურა, რომ გაუმართაობა არის ნორმალური გამოყენების პირობებში, შეგიძლიათ ისარგებლოთ გამოცვლისა და დაბრუნების სერვისით შესყიდვის სერთიფიკატით.